Velosiped haydash nimasi bilan foydali?

Velosiped haydaganda o‘pkalarda faol ventilyasiya yuz beradi: ular kislorod bilan to‘yinadi va zararli moddalardan tozalanadi.