Ukrainaning uchuvchisiz uchoqlari tufayli Rossiya Kaspiy dengiziga kema olib chiqdi

Rossiya Kaspiy dengiziga Karakurt sinfidagi eng yangi kichik raketa kemasi «Tucha»ni joylashtirdi.