Al-Misoqni bilasizmi?
Al-Misoqni bilasizmi?

Al-Misoqdagi va’dasiga sodiq qolganlar musulmon bo‘lib yashaydi. Va’dasini buzganlar esa dunyo hayotida kofir bo‘lishadi.

Musulmonlar qachon rivojlanadi?
Musulmonlar qachon rivojlanadi?

Margaret Tetcher: “Biror bir fikr muxolif dushmansiz yashashi mumkin emas. Biz kim, g‘arb davlatlari bardavomiyligimiz uchun bizga qarshi dushman bo‘lishi shart. Sovet it...