Zakotning ham qazosi bo‘ladimi?

 2021 yil uchun zakot hisobini (85 gramm tilladan) 27 million 200 ming so‘m deb belgiladi. Mazkur qiymatning qirqdan biri (1/40), ya’ni zakot uchun chiqariladigan qismi 680 ming so‘mga teng bo‘ladi.