Ko‘rish o‘tkirligini tekshirish jadvalini kim ixtiro qilgan?

Jadvalda rus alifbosining atigi 7 ta harfi ishlatiladi: SH, B, M, N, K, I, I. Bu harflar tasodifan tanlanmagan.