Ukrainada yana bir davlat harbiy-biologik faoliyat olib borgani ma’lum bo‘ldi

Germaniya ehtimol hozir ham bu faoliyatni amalga oshirishmoqda.