Дубай шаҳзодаси Ўзбекистонда!

Маълумот учун, Муҳаммад Ол Мактум 2020 йилда ҳам айнан октябрь ойида Навоий вилоятига келган эди.