Jozep Borrel: "Biz Rossiyaga bor kuchimiz bilan bosim o‘tkazmoqchimiz"

Evropa bundan kattaroq mojaro bo‘lishini istamaydi, biroq