O‘zbekiston aholisi 35 millionga yaqinlashmoqda

Aholining 17,6 millioni shaharlarda, 17,1 million kishi qishloq joylarda istiqomat qiladi.