Quyi Amudaryo davlat qo‘riqxonasi YUNESKO ro‘yxatiga kiritildi

Quyi Amudaryo biosfera rezervati Qoraqalpog‘iston Respublikasining Beruniy va Amudaryo tumanlari hududida joylashgan.